INVESTIČNÍ DOTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK 2022


Investiční dotace na dodání a montáž 2 ks dvoukřídlých lineárních automatických posuvných dveří a na vybudování nových ramp ve 2. NP haly Polárka

Statutární město Frýdek-Místek poskytlo obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., jako podniku pověřenému závazkem veřejné služby, za podmínek stanovených ve Smlouvě o přijetí závazku poskytování služeb obecně hospodářského zájmu a přijetí závazku vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, pro zajištění fungování určitých služeb obecného hospodářského zájmu, investiční dotaci, díky které se podařilo v hale Polárka realizovat dodávku a montáž 2 ks dvoukřídlých lineárních automatických posuvných dveří a vybudovat nové rampy ve 2. NP.

Dílčí cíle projektové dokumentace pro poskytnutí dotace:

1. Nové rampy ve 2NP haly Polárka 

Historicky s výstavbou haly nebyly rampy vybudovány. Doposud nebylo možné zásobovat provozované bufety prostřednictvím pomocné manipulační techniky. Také nebylo možné bez asistence zajistit pracovníkům údržby a úklidu přesun úklidových a jiných strojů do dalších části ochozů haly.

Z dotace proběhlo vybudování nových ramp (nájezdů na ochozy) pro zásobování bufetů na obou stranách haly Polárka a pro údržbu a úklid prostor ochozů za brankami ve 2NP.

 

2. Automatické posuvné dveře - 2ks

Původní dvojité dvoukřídlé relativně těžké dveře musely být z důvodů vysoké frekvence návštěvníků často opravované. Díky výměně těžkých nefunkčních křídlových dveří za komfortní automaticky posuvné dveře je nyní mnohem komfortnější vstup do haly, ale také snazší například pro malé hokejisty, kteří se s dveřmi a hokejovou výzbrojí museli každý den potýkat.

Z dotace proběhlo dodání a montáž dvoukřídlých lineárních automatických posuvných dveří a jejich montáž, zprovoznění a příprava pro zapojení do požárního systému EPS.

 

Díky poskytnutí dotace a realizaci projektů jsme zvýšili komfort našim klientům a návštěvníkům celé haly POLÁRKA. Mimo jiné, a z neméně důležitého ohledu, se díky dotaci zjednodušila a zefektivnila práce našich zaměstnanců.  

 

  

 

 

 

Otevírací doba

Po-Ne 06:00 - 22:00

 

 

Kde nás najdete?

Hala Polárka

Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek
738 01 Česká republika
GPS: 49°40'55.5"N, 18°20'51.7"E

Kontakt pro rezervaci